БФС - Зонален съвет Велико Търново

Областна Футболна Група - "Юг" - Сезон 2017/2018

  1. Класиране
  2. Резултати
  3. Предстоящи Мачове
Отбор
Играни Победи Равни Загуби Разлика ГР Точки
1 Почива 0 0 0 0 0 - 0 0 0
2 Фк"Ботев" гр. Дебелец 0 0 0 0 0 - 0 0 0
3 ФК"Долна Оряховица" гр.Долна Оряховица 0 0 0 0 0 - 0 0 0
4 ФК"Спортист" с.Козаревец 0 0 0 0 0 - 0 0 0
5 ФК"Янтра" с.Драганово 0 0 0 0 0 - 0 0 0
6 ФК"Рудановски" с.Константин 0 0 0 0 0 - 0 0 0
7 ФК"Първомайци" с.Първомайци 0 0 0 0 0 - 0 0 0
8 ФК"Владислав" с.Джулюница 0 0 0 0 0 - 0 0 0
9 ФК"Росица" с.Поликраище 0 0 0 0 0 - 0 0 0
10 ФК"Юнак" с.Мерданя 0 0 0 0 0 - 0 0 0
11 ФК"Победа" с.Кесарево 0 0 0 0 0 - 0 0 0
12 ФК"ВИХЪР" с. Добри Дял 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Забележка: ФК"Първомайци", ФК"Янтра" с. Драганово и ФК"Рудановски" играят домакинските си срещи в неделя. ЗС на БФС Велико Търново си запазва правото на промени в програмата.   

Класиране от предишни кръгове
Кръг 1 - 09-09-2017 17:00
ФК"Юнак" с.Мерданя - : - ФК"Росица" с.Поликраище
Фк"Ботев" гр. Дебелец - : - Почива
ФК"Първомайци" с.Първомайци - : - ФК"Долна Оряховица" гр.Долна Оряховица
ФК"Победа" с.Кесарево - : - ФК"Спортист" с.Козаревец
ФК"Владислав" с.Джулюница - : - ФК"Рудановски" с.Константин
ФК"ВИХЪР" с. Добри Дял - : - ФК"Янтра" с.Драганово
Кръг 2 - 16-09-2017 17:00
ФК"Янтра" с.Драганово - : - ФК"Юнак" с.Мерданя
ФК"Рудановски" с.Константин - : - ФК"ВИХЪР" с. Добри Дял
Почива - : - ФК"Долна Оряховица" гр.Долна Оряховица
ФК"Спортист" с.Козаревец - : - ФК"Владислав" с.Джулюница
ФК"Росица" с.Поликраище - : - ФК"Първомайци" с.Първомайци
Фк"Ботев" гр. Дебелец - : - ФК"Победа" с.Кесарево
Кръг 3 - 23-09-2017 17:00
ФК"Победа" с.Кесарево - : - Почива
ФК"Първомайци" с.Първомайци - : - ФК"Янтра" с.Драганово
ФК"Владислав" с.Джулюница - : - Фк"Ботев" гр. Дебелец
ФК"Долна Оряховица" гр.Долна Оряховица - : - ФК"Росица" с.Поликраище
ФК"ВИХЪР" с. Добри Дял - : - ФК"Спортист" с.Козаревец
ФК"Юнак" с.Мерданя - : - ФК"Рудановски" с.Константин
Кръг 4 - 30-09-2017 17:00
ФК"Рудановски" с.Константин - : - ФК"Първомайци" с.Първомайци
ФК"Спортист" с.Козаревец - : - ФК"Юнак" с.Мерданя
Фк"Ботев" гр. Дебелец - : - ФК"ВИХЪР" с. Добри Дял
Почива - : - ФК"Росица" с.Поликраище
ФК"Янтра" с.Драганово - : - ФК"Долна Оряховица" гр.Долна Оряховица
ФК"Победа" с.Кесарево - : - ФК"Владислав" с.Джулюница
Кръг 5 - 07-10-2017 16:00
ФК"Владислав" с.Джулюница - : - Почива
ФК"Долна Оряховица" гр.Долна Оряховица - : - ФК"Рудановски" с.Константин
ФК"ВИХЪР" с. Добри Дял - : - ФК"Победа" с.Кесарево
ФК"Росица" с.Поликраище - : - ФК"Янтра" с.Драганово
ФК"Юнак" с.Мерданя - : - Фк"Ботев" гр. Дебелец
ФК"Първомайци" с.Първомайци - : - ФК"Спортист" с.Козаревец
Кръг 6 - 14-10-2017 16:00
ФК"Спортист" с.Козаревец - : - ФК"Долна Оряховица" гр.Долна Оряховица
Фк"Ботев" гр. Дебелец - : - ФК"Първомайци" с.Първомайци
Почива - : - ФК"Янтра" с.Драганово
ФК"Победа" с.Кесарево - : - ФК"Юнак" с.Мерданя
ФК"Рудановски" с.Константин - : - ФК"Росица" с.Поликраище
ФК"Владислав" с.Джулюница - : - ФК"ВИХЪР" с. Добри Дял
Кръг 7 - 21-10-2017 16:00
ФК"ВИХЪР" с. Добри Дял - : - Почива
ФК"Росица" с.Поликраище - : - ФК"Спортист" с.Козаревец
ФК"Юнак" с.Мерданя - : - ФК"Владислав" с.Джулюница
ФК"Янтра" с.Драганово - : - ФК"Рудановски" с.Константин
ФК"Първомайци" с.Първомайци - : - ФК"Победа" с.Кесарево
ФК"Долна Оряховица" гр.Долна Оряховица - : - Фк"Ботев" гр. Дебелец
Кръг 8 - 28-10-2017 14:30
Фк"Ботев" гр. Дебелец - : - ФК"Росица" с.Поликраище
ФК"Победа" с.Кесарево - : - ФК"Долна Оряховица" гр.Долна Оряховица
Почива - : - ФК"Рудановски" с.Константин
ФК"Владислав" с.Джулюница - : - ФК"Първомайци" с.Първомайци
ФК"Спортист" с.Козаревец - : - ФК"Янтра" с.Драганово
ФК"ВИХЪР" с. Добри Дял - : - ФК"Юнак" с.Мерданя
Кръг 9 - 04-11-2017 14:30
ФК"Юнак" с.Мерданя - : - Почива
ФК"Янтра" с.Драганово - : - Фк"Ботев" гр. Дебелец
ФК"Рудановски" с.Константин - : - ФК"Спортист" с.Козаревец
ФК"Първомайци" с.Първомайци - : - ФК"ВИХЪР" с. Добри Дял
ФК"Долна Оряховица" гр.Долна Оряховица - : - ФК"Владислав" с.Джулюница
ФК"Росица" с.Поликраище - : - ФК"Победа" с.Кесарево
Кръг 10 - 11-11-2017 14:30
ФК"Победа" с.Кесарево - : - ФК"Янтра" с.Драганово
ФК"Владислав" с.Джулюница - : - ФК"Росица" с.Поликраище
Почива - : - ФК"Спортист" с.Козаревец
ФК"ВИХЪР" с. Добри Дял - : - ФК"Долна Оряховица" гр.Долна Оряховица
Фк"Ботев" гр. Дебелец - : - ФК"Рудановски" с.Константин
ФК"Юнак" с.Мерданя - : - ФК"Първомайци" с.Първомайци
Кръг 11 - 18-11-2017 14:30
ФК"Първомайци" с.Първомайци - : - Почива
ФК"Рудановски" с.Константин - : - ФК"Победа" с.Кесарево
ФК"Долна Оряховица" гр.Долна Оряховица - : - ФК"Юнак" с.Мерданя
ФК"Спортист" с.Козаревец - : - Фк"Ботев" гр. Дебелец
ФК"Росица" с.Поликраище - : - ФК"ВИХЪР" с. Добри Дял
ФК"Янтра" с.Драганово - : - ФК"Владислав" с.Джулюница

Забележка: ФК"Първомайци", ФК"Янтра" с. Драганово и ФК"Рудановски" играят домакинските си срещи в неделя. ЗС на БФС Велико Търново си запазва правото на промени в програмата.