БФС - Зонален съвет Велико Търново

Решения на дисциплинарна комисия

Решение №3131

1. На основание чл.37, ал./1/ "в" "игрално поле", респективно чл.16 ал./3/, ал./4/ т.1 от ДП на БФС ФК"Ботев" гр.Луковит
се наказва с лишаване от домакинство за 3 /три/ срещи и парична глоба в размер на 1875.00 лв.
2. На основание чл.34 т.4 от ДП на БФС се наказва да не изпълнява функции от името на отбора за 5/пет/ срещи и
парична глоба в размер на 500.00 лв. Ивайло Цолов Петков - ст.треньор на ФК"Ботев" гр. Луковит.
3. На основание чл.34 т.4 от ДП на БФС се наказва да не изпълнява функции от името на отбора за 5/пет/ срещи и
парична глоба в размер на 500.00 лв. Цветан Антонов Данов - помощник треньор на ФК"Ботев" гр. Луковит.
4. На основание чл.25 от ДП на БФС Милен Тонев Иванов - състезател на ФК"Ботев" гр.Луковит се наказва  с лишаване
от състезателни права за 1/една/ година.
5. На основание чл.25 от ДП на БФС Иван Ангелов Иванов - състезател на ФК"Ботев" гр.Луковит се наказва с лишаване
от състезателни права за 1/една/ година.