БФС - Зонален съвет Велико Търново

Бончо Генчев
Бончо Генчев
Председател
 
 
В.Търново
 
Игор Бакьов
Игор Бакьов
Секретар
 
 
 
 
Елена Радославова
Елена Радославова
Счетоводител
 
 
 
 
Стефан Чакъров
Стефан Чакъров
Сътрудник
 
 
В.Търново
 
Трендафил Коцев
Трендафил Коцев
Сътрудник